Ευαισθητοποιούμαι για το σχολείο μου
(654321)

 This course requires an enrolment key


SchoolΜια Ομάδα Συνεργασίας Εκπαιδευτικών (ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο), με στόχο την ανίχνευση και την ανάλυση ιδιαίτερων προβλημάτων των μαθητών/τριών του σχολείου τους (μαθησιακών, οικογενειακών, κοινωνικών) την ανταλλαγή ιδεών, την ανάπτυξη και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων τις οποίες θα προτείνουν στα σχολεία τους με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

This course requires an enrolment key