ΔΙΑ ΒΙΟΥ... ΕΚπαίδευση Ενηλίκων
(24680)

 This course requires an enrolment key


You are never too old to learn!
Το "ΔΙΑ ΒΙΟΥ" είναι ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης με αντικείμενο το σχεδιασμό, τη διοίκηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σχολ. έτος 2011-2012
Σπύρος Κιουλάνης

This course requires an enrolment key