Συνεργασία - επαφή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε συνεργασίες σχολείων
(ΠΟΜ2014_2)

 This course requires an enrolment key


Createe-χώρος επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών που έχουν σκοπό να υλοποιήσουν ή ήδη υλοποιούν συνεργασία σχολείων με το γενικό σύνθημα «Συνεργάζομαι και Δημιουργώ» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, η οποία σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και τον Επιστημονικό-Πολιτιστικό Σύλλογο: εκπ@ιδευτικός κύκλος,εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη και υποστήριξη στη σχολική κοινότητα μιας κουλτούρας συνεργασίας.

This course requires an enrolment key