Μαθαίνω βιωματικά - Ετήσια επιμόρφωση εκπαιδευτικών
(ΠΟΜ2016)

 This course requires an enrolment key

2067Η ετήσια επιμόρφωση "Μαθαίνω βιωματικά" εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του βιωματικού project: «Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος», που διοργανώνει η ΔΔΕ Δράμας κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2015-2016.Βασικοί σταθμοί υλοποίησης της επιμόρφωσης είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που συμμετέχουν στη διαδικασία και η επιμόρφωση τους στη βάση των πραγματικών τους επιμορφωτικών αναγκών όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα. Η επιμόρφωση υλοποιείται με τεχνικές βιωματικής μάθησης καθώς και με μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

This course requires an enrolment key